Заваряване

В "Прокс-2" ООД извършваме МИГ/МАГ заваряване в две направления:

- изработване на цели заварени конструкции, възли за машини и съоръжения
с размери от 4000 х 4000 х 4000мм

- извършване на ремонтна дейност (наваряване на детайли)