ПоддоставчициСтратегията на "Прокс-2 ООД" е да предоставя на своите клиенти максимално завършени изделия и продукти, като управлява цялата верига от доставки.

Днес "Прокс-2 ООД", посредством своите поддоставчици Ви предлага следните услуги:


- Лазерно рязане на детайли с дебелина от 0.5мм до 8мм
 


- Горещо поцинковане на единични детайли и сглобени изделия 


- Електролитно покритие на единични детайли и сглобени изделия


- Боядисване на единични детайли и сглобени изделия


- Оксидация на единични детайли и сглобени изделия