Дробометно почистване


В "Прокс-2" ООД Ви предлагаме дробоструйно почистване на:
 
- малогабаритни детайли с размери до 800 х 400мм и тегло до 50кг

- едрогабаритни детайли и заварени възли с размери до 3000 х 2000 х 11000мм и тегло до 2000кг