ЦПУ Огъване


В "Прокс-2 ООД" Ви предлагаме огъване с абкант LVD PPEB-5 320/40, за детайли със следните характеристики:


-  дължина на ножа 4000мм.

-  8 различни призми: 10мм, 12мм, 16мм, 24мм, 40мм, 60мм, 80мм, 200мм

- дебелина на заготовките при ъгъл от 90 градуса:
    -до б=15мм - 4000мм, до б=20мм - 2500мм, б=25мм -  1500мм.Допълнителни характеристики на PPEB-5 320/40, които улесняват Вашите запитвания са както следва:

- работна дължина: 4 метра

- усилие: 320 тона

- 8 различни призми: 10мм, 12мм, 16мм, 24мм, 40мм, 60мм, 80мм, 200мм

- дебелина на материала за огъване на 90 градуса: до б=15 - огъваме до 4м, до б=20 - огъваме до 2.5м, б=25 - огъваме до 1.5м.