ЦПУ газово рязане
Газово рязане

Газовото рязане или още газокислородното пламъчно рязане според стандарта ISO 9013:2002(E) заема най-голям дял от предлаганите в Прокс-2 услуги. Нашата технология е подходяща за обработка на дебелолистна ламарина от въглеродна стомана.
Детайлите, които произвеждаме от газово рязане са високо ценени като заготовки, които ще имат последваща обработка, както и за зараръчни детайли в големи конструкции като мотокари, шасита, вагони, складова техника и др.
Газовото рязане е сравнително широко предлагана и евтина технология за разкрой на листова стомана. Газовото рязане в "Прокс-2" ООД обаче се отличава съществено по едно - високата прецизност. Така евтината технология на газовото рязане става достъпна алтернатива за Вашите детайли. Днес в "Прокс-2" ООД ние носим стойност на Вашите продукти като Ви предлагаме:
- 4 високопроизводителни газорезни машини с ЦПУ.
- оптимален разкрой и най-ниска разходна норма.
- богат избор от складови наличности за въглеродни стомани S235,  S355, Ст45, Ст40Х. Възможност за рязане на Ваш материал или специална доставка на специфични за Вас стомани.
- газово рязане на дебелини от 6 до 160 мм.
- газово рязане на детайли с габарити до 2300х8000 мм.
- висока прецизност на детайлите постигайки граничните отклонения при толеранса на размерните отклонения от Клас 1 по ISO 9013:2002(E):

Дебелина на материала

Номинални размери

 

>0
<3

 

 

>3
<10

 

 

>10
<35

 

 

>35
<125

 

 

>125
<315

 

 

>315
<1000

 

 

>1000
<2000

 

 

>2000
<4000

 

Гранични(лимитни) отклонения

0.00<1.00

±0.04

±0.1

±0.1

±0.2

±0.2

±0.3

±0.3

±0.3

1.00<3.15

±0.1

±0.2

±0.2

±0.3

±0.3

±0.4

±0.4

±0.4

3.15<6.30

±0.3

±0.3

±0.4

±0.4

±0.5

±0.5

±0.5

±0.6

6.30<10.0

 

±0.5

±0.6

±0.6

±0.7

±0.7

±0.7

±0.8

10.0<50.0

 

±0.6

±0.7

±0.7

±0.8

±1.0

±1.6

±2.5

50.0<100

 

 

±1.3

±1.3

±1.4

±1.7

±2.2

±3.1

100 <150

 

 

±1.9

±2.0

±2.1

±2.3

±2.9

±3.8

150 <200

 

 

±2.6

±2.7

±2.7

±3.0

±3.6

±4.5

200 <250

 

 

 

 

 

±3.7

±4.2

±5.2

250 <300

 

 

 

 

 

±4.4

±4.9

±5.9