Финанси
Вие сте наш клиент или доставчик и се нуждаете от финансово-счетоводна информация относно конкретна поръчка. Не се колебайте да потърсите:

г-н Емил Пенев

Мениджър финанси

Т:

+35932 633956; Ф:+35932 207585

М:

+359884 822352

e-mail:

penev@prox-2.com 

e-mail:

office@prox-2.com 


"Прокс-2" ООД

Местност Баш Кайнака 019А

с.Крумово


4112


ПловдивВижте Prox-2 на по-голяма карта