Клиенти Хидравлика

Хидройоникс ЕООД

Лидер в машините с хидравлично задвижване

Хидросистем ООД

Лидер в хидравличните и телескопични цилиндри

Машпром – КМХ ООД

Лидер в хидро-енергийния инженеринг, 

хидравличните цилиндри, клапани и помпи

Фесто производство ЕООД

Лидер в пневматичните компоненти

Институт по хидравлика ЕООД

Лидер в хидравликата

Капрони АД

Лидер в хидравличните помпи

Пневматика 95 АД

Лидер в пневматиката

Крес-Д ООД

Лидер в хидравликата

Кирково ООД

Лидер в пневматиката, хидравликата и спирачните системи

Гената инженеринг ООД

Лидер в хидравликата и пневматиката 

за транспортна и строителна техника


12