История


Фирма ПРОКС-2 ООД е създадена през 1998 г. с основен предмет на дейност газо-кислородно рязане.  Изработват се детайли в средни до големи серии, както и уникални единични бройки.

За изминалите години извървяхме пътя си така:

1998 Първото ни помещение е 150 кв.м.


2003 Помещението ни се удвоява по РЗП, 2-ра газорезна машина в експлоатация


2007 Въведени още две нови газорезни машини, общо 4 в експлоатация


2008 Нов производствен цех с РЗП 1126 кв.м.


2009 Moody’s ISO 2001:2008 Сертификат за качество


2009 Спечелено европейско финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”


2011 Закупуване на вертикален обработващ център с ЦПУ с 4 управляеми оси


2012 Въвеждане в експлоатация на 2бр. заваръчни маси "Демелер"


2012 Сертификат за качество от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД за ISO 9001:2008


2013 Внедрена модерна ERP система за тотално управление на производството


2014 Реализиран проект "Повишаване на капацитета на служителите - повишаване производителността на компанията" с безвъзмездната финансова помощ на ОП "Развитие на човешките ресурси"


2015 След придобиване на нови 5.869 дка, компанията притежава промишлени терени с обща площ 10.877 дка

2015 Реализан проект "Транспорт до работа в "Прокс-2" ООД" с безвъзмездната финансова помощ на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2015 Реализиран със собствените средства проект „Разширение на съществуващ цех за металообработка“ – ЗП – 949.14 кв.м. Производствените площи на компанията вече са 2075 кв.м.

2015 Въведена в експлоатация нова пясъкоструйна камера за почистване на едрогабартни детайли и конструкции с метален пясък