Нашите планове
Ръководството на ПРОКС-2 си поставя цел през 2016 година да увеличи производителността на труда в компанията, да увеличи обема на продажбите спрямо предходната година и да изпълни бюджета за възнаграждения.

Предстои покупка на две нови цифрови машини за механична обработка. С това се надяваме успешно да реализираме следните ползи:

- Да посрещнем нарастващите нужди на нашите текущи клиенти
- Да оптимизираме потока на материали в работния процес
- Да разширим портфолиото от предлагани услуги
- Да осигурим възможност за поемане на поръчки от нови клиенти