История
Фирма  ПРОКС-2 ООД е създадена  през 1998 г.  с основен предмет на дейност  газо-кислородно рязане.   Изр аботват се детайли в средни до големи серии, както и уникални единични бройки.

За изминалите години извървяхме пътя си така:
1998  Първото ни помещение е 150 кв.м.

2003 Помещението ни се удвоява по РЗП, 2-ра газорезна машина в експлоатация

2007 Въведени още две нови газорезни машини, общо 4 в експлоатация

2008 Нов производствен цех с РЗП 1126 кв.м.

2009 Moody’s ISO 2001:2008 Сертификат за качество

2009 Спечелено европейско финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

2011 Закупуване на вертикален обработващ център с ЦПУ с 4 управляеми оси

2012 Въвеждане в експлоатация на 2бр. заваръчни маси "Демелер"

2012 Сертификат за качество от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД за ISO 9001:2008

2013 Внедрена модерна ERP система за тотално управление на производството

2014 Реализиран проект "Повишаване на капацитета на служителите - повишаване производителността на компанията" с безвъзмездната финансова помощ на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2015  След   придобиване на нови 5.869 дка, компанията притежава промишлени терени с обща площ 10.877 дка

2015 Реализан проект "Транспорт до работа в "Прокс-2" ООД" с безвъзмездната финансова помощ на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2015 Реализиран със собствените средства проект „Разширение на съществуващ цех за металообработка“ – ЗП – 949.14 кв.м. Производствените площи на компанията вече са 2075 кв.м.

2015 Въведена в експлоатация нова пясъкоструйна камера за почистване на едрогабартни детайли и конструкции с метален пясък