Добре дошли в официалният сайт на фирма "Прокс-2" ООД!



Ние сме семейна компания с над 20-годишен опит, доказала се на европейският пазар. Наши партньори са фирми както от страната така и от Германия, Франция, Белгия и Швеция.



В "Прокс-2" предлагаме широк спектър от услуги и управлявайки верига от доставки можем да ви предложим максимално завършен продукт, готов за монтаж във Вашите изделия.



Ние разполагаме с модерна производствена база и машинен парк от високо прецизни машини с ЦПУ управление.


 




Услугите, които "Прокс-2" предлага включват


 - Съдействие при калкулацията и  

  дизайна  на изделията


  ЦПУ  Газово рязане  


 -  ЦПУ  Лазерно рязане 

    (поддоставчик)


 -  ЦПУ  Механична обработка


 -  ЦПУ  Огъване 


 - МИГ/МАГ и ръчно елетктродъгово  

   заваряване

 

 - Дробоструйно почистване

        

 - Прахово боядисване и 

   термообработка (поддоставчик)






С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ПРОКС - 2“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0342-C01.

Срок на изпълнение: 10 месеца.

Място на изпълнение: с. Крумово (общ. Родопи).

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 123 050.00 лв., от които 61 525.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.