Добре дошли в сайта на "Прокс-2" ООД!


     Представяме на Вашето внимание "Прокс-2" ООД не просто като фирма от металообработващия сектор, а като неразделна част от българското и европейско машиностроене. "Прокс-2" ООД е одобрен доставчик на над 400 български и европейски машиностроители в секторите хидравлика, каростроене, складово оборудване, тежко строително машиностроене, заварени конструкции и други.


     Металообработващите услуги, които "Прокс-2" ООД предлага включват:


        - Газово рязане с ЦПУ
        - Механична обработка с ЦПУ
        - Пясъкостуйно почистване
        - МИГ/МАГ заваряване
- Огъване с ЦПУ
- Услуги от поддоставчици

 

     "Прокс-2" ООД е надежден партньор, защото:


     "Прокс-2" ООД е фирма с история – повече от 15 години сме на пазара на металообработващия сектор.


     "Прокс-2" ООД е фирма със знания – над 45 квалифицирани служители работят в "Прокс-2" ООД, повечето от които с техническо образование.


     "Прокс-2" ООД е фирма с материално обезпечение и технологичен потенциал. Днес "Прокс-2" ООД разполага с нов производствен цех, модерни металообработващи машини с ЦПУ, собствен автопарк.


 


"Прокс-2" ООД е фирма в крак с високите технологии. Днес "Прокс-2" ООД успешно си служи с модерни CAD / CAM системи, за да Ви предложим най-доброто технологично решение. Днес "Прокс-2" ООД успешно работи с внедрена модерна ERP система, за да гарантира успеха и цената на Вашия проект.


"Прокс-2" ООД е фирма, в която качеството е преди всичко останало. От 2009 г. фирмата притежава сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008.


"Прокс-2" ООД е фирма, спечелила европейско доверие и успешно включена в ОП Конкурентоспособност на българската икономика за разширение на материално техническата си база.


В "Прокс-2" ООД вярваме, че постоянното усъвършенстване на услугите ни и фокусът върху дългосрочните партньорства са ключът към успеха ни.


Надяваме се да спечелим и Вашето доверие!